YENİ NESİL EKOLOJİK YALITIM  SIVASI    

Tamamen doğal malzemelerden üretilen ekolojik yalıtım sıvası, tek başına uygulanarak ısı, su, ses ve yangın izolasyonunu aynı anda sağlayan bir ürün olarak tartışmalara son noktayı koyuyor. Yapıların temelden çatıya kadar her kademesinde yer alan dış cephe, çatı, iç cephe ve zeminlerde kullanılan çeşitleri ve ekonomik fiyatı ile öne çıkıyor.
Nefes aldıran, çevre dostu, sağlıklı sıva
Yapılarda aranan en önemli özelliklerin başında "nefes alma" geliyor. Ekolojik yalıtım sıvası, karışımında bulunan açık hücre gözenekli doğal madenler sayesinde terleme, küf, nem gibi yoğuşmaları önleyerek, bu konuda son derece yüksek performans gösteriyor. astım, alerji gibi hastalıkları olan kişilerin, bulundukları mekanda huzurlu ve rahat nefes almasına katkı sağlıyor. Görüntüsü sıva formunda, tek katmanlı ve çok amaçlı yalıtım malzemesi doğal malzemeden üretildiğinden sağlığa zararlı kanserojen maddeler içermiyor.
Enerji tasarrufunda lider
Yapıların ısıtma veya soğutma yüklerini azaltmak ve bu sayede tüketilecek enerji miktarında tasarruf sağlayabilmek için dış cephenin yüksek ısı iletim direncine sahip şekilde yalıtılması gerekiyor. Basitçe yapılabilen hesapların sonucunda, izolasyonun enerji tasarrufuyla özdeş olduğu ortaya çıkıyor. Isı tutma özelliğine sahip olan ,

iç mekandaki ısıyı hapsedip, dış mekandaki ısıya karşı kalkan oluşturuyor. Yaz ve kış aylarında, yapı içerisindeki ısının dışa kaçışını, dışarıdaki ısının da yapı içerisine sızmasını önleyerek ; aynı zamanda yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Yüksek ısıya dayanıklı
Yüksek ısı dayanıklılığına sahip olan ısı yalıtım sıvası A1 sınıfı yanmaz özelliği ile uzun süreli yangın direnci, alev almaması, is ve duman çıkarmaması ile yangın güvenliğini ön plana alarak yangın yalıtımı konusunda önemli yenilikler getiriyor.


daha fazla...

Su itici özellik
Dış cepheler için kullanılan, karışımında bulunan pozitif yönlü su itici yapısı ile yoğun yağışlarda bile su yalıtımı yapma özelliğine sahip. Isı yalıtım sıvası ile sıvanan tüm yüzeyler, suyu hiçbir şekilde emmiyor ve su yüzeye değdiği andan itibaren direkt olarak aşağıya doğru akıyor.
Ses yalıtımında öncü
İnsan vücudunun çevresinde yaşanan aşırı gürültüye verdiği ilk tepki olan öfke, zamanla stres ve fizyolojik rahatsızlıklara dönüşüyor. Sağlıklı ve huzurlu  bir ortam için gürültüyü hayatımızın dışında bırakmamız gerekiyor. Diğer özelliklerinin yanı sıra ses yalıtımıyla da gürültüden arındırılmış ortamlar sağlayan Isı yalıtım sıvasının, aynı zamanda eğlence mekanları ve seslendirme stüdyoları gibi işletmelerde yüksek performans sergilediği gözlemlendi.
Uygulama kolaylığı
Isı yalıtım sıvasının sadece su ile karıştırılarak elde edilen bir harç olması, uygulama kolaylığını da beraberinde getiriyor. Mono blok kaplama yapısı ile binaları yekpare gerçek bir manto gibi saran Isı yalıtım sıvası, yapıyı doğa şartlarında yıllar boyu koruyor. Düşük yoğunluğu ile yapıya gelen yükleri azaltan Isı yalıtım sıvası, yüksek aderans gücü ile tuğla, beton, şap, çimento esaslı sıva gibi her türlü yüzeye uygulanabiliyor ve boya gerektirmiyor.

                     


BİNANIZA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALIN!

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre eski binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması zorunludur. Bu tarihten sonra EKB’si olmayan binalardaki evlerin alım-satım işlemi yapılamayacaktır.

Binaların enerji verimlilik notunun daha üst sınıflara yükselmesi binaların değerini arttıracaktır. Bu sebeple, EKB ve iyi not önümüzdeki dönemde hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir kriter olacaktır. Tüketiciler enerji verimliliği olan binaları tercih edeceğinden bu tür gayrimenkullerin piyasa satış ve kiralama bedelleri yükselecektir.

SPM Yalıtım Boyası, INC. ürünleri ile binanızı kaplayarak hem yalıtım zorunluluğunu yerine getirmiş hem de binanızın Enerji Kimlik notunu üst düzeye çıkarmış olursunuz.

YALITIM İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı ENERJİ VERIMLİLİĞİ KANUNU ile enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması ulusal bir hedef olarak ortaya konmuştur.

Bu Kanunun 7(d) Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında ENERJİ KİMLİK BELGESİ düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiş ayrıca mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esasların yürürlüğe konulacak (BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ) yönetmelik ile belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ ise 2008 yılında yürürlüğe konulmuştur. Böylece, toplam kullanım alanı 50 m2’nin üstünde olan tüm binalarda ENERJİ KİMLİK BELGESİ alınması 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle  zorunlu hale gelmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimleri ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A’dan ve G’ye kadar uzanan bir skalada bir Enerji Sınıfı puanlaması alır. A en verimli binalar için, G ise verimsiz binalara verilir. Yeni binaların asgari olarak C sınıfının koşullarını karşılaması gerekir.

Buna göre, yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

YENİ BİNALARDA DURUM: Yönetmeliğin 5. Maddesine göre Yeni bina tasarımında ve mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde enerji verimliliğine ilişkin bu Yönetmelik’teki esaslar göz önüne alınır.Enerji ekonomisi bakımından Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmayan durumlarda yapı ruhsatı, ENERJİ KİMLİK BELGESİ olmayan binalara yapı kullanım izin belgesi verilmez. Yeni binaların C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerekir.

MEVCUT BİNALARDA DURUM: Yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olmasına rağmen Yönetmelik, mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin alınması için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl süre tanımıştır. Bu süre 2 Mayıs 2017’de sona ermektedir. Mevcut Binalarda enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gayri menkul alım satımında, kiralamalarda Enerji Kimlik Belgesi ibrazı bir zorunluluk haline gelecektir. Gayrimenkul alan veya kiralayan tüketiciler, enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için Enerji Kimlik Belgesi sahibi olan yapıları tercih edecek ve enerji verimliliği olan gayrimenkuller lehine satış veya kiralamalarda fiyat farkı doğacaktır.

Yalıtım Boyası ile yapılan yalıtım uygulamalarında binada kullanılan diğer yapı malzemelerinin niteliğine de bağlı olarak B Sınıfına kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması imkanı bulunmaktadır.

YALITIMIN BİNAYA GETİRDİĞİ YÜK: Yalıtımın zorunlu olmadığı 2011 yılı öncesinde inşa edilen binaların çoğunda yalıtım olmadığı gibi yapı ruhsatlarında yalıtım yük hesapları da yapılmamıştır. Geleneksel yalıtım malzemeleri kullanılarak sonradan yapılan mantolama uygulamaları binaya ağır yük getirir (8-22 kg/m2). Bu nedenle 3194 sayılı İMAR YASASI gereğince (Madde 21) mantolama işlemi yapılmadan önce bina için statik yük hesaplarının yapılması ve Tadilat Ruhsatı alınması yasal bir zorunluktur.

Yalıtım Boyası ürünleri ile yapılan yalıtım uygulamaları binaya yük getirmez, bu nedenle statik yük hesabı yapılmasına ve tadilat ruhsatı alınmasına gerek yoktur.

daha fazla...